16η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2019»

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Διημερίδας. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.
Στη Διημερίδα χορηγούνται 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode κατά την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα της Διημερίδας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες για τη συμμετοχή τους:
ΕLPEN Α.Ε. | GE HEALTHCARE | ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | SIEMENS HEALTHCARE ABEΕ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

INVENTICS A.E. / Medevents
Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527, ΑΘΗΗΝΑ
Τ. 211 8002770

F. 2310 801 454
E. info@medevents.gr
W. www.medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: MHTE 09.33.Ε.60.00.00746.00

News

Καιρός

Now