12/11/2017

ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας.
Εγγραφή στο event

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η κατάσταση της υγείας μου είναι πολύ καλή και μου επιτρέπει να συμμετάσχω στη Λαϊκή Ποδηλατοδρομία. Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος-η για την κατάσταση του ποδηλάτου μου και γενικότερα του εξοπλισμού μου και ότι αποδέχομαι τους εγγενείς κινδύνους του αθλήματος, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για πιθανές υλικές ζημίες που θα υποστεί ο εξοπλισμός μου ή και τυχόν τραυματισμό μου εξαιτίας των κινδύνων αυτών. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούμαι να επιρρίψω ευθύνες στους διοργανωτές ή σε άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για την οργάνωση και διεξαγωγή της ποδηλατοδρομίας για παρόμοια περιστατικά. Τέλος, δεσμεύομαι να ακολουθήσω τις οδηγίες και υποδείξεις των διοργανωτών και των ανθρώπων που θα είναι επιφορτισμένοι για τη διεξαγωγή της ποδηλατοδρομίας.


H εταιρία Inventics S.A. χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της.