17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)