17η Διημερίδα «Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2020»

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 Στη Διημερίδα χορηγούνται 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Διημερίδας. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες για τη συμμετοχή τους:  
Βoehringer |ΕLPEN Α.Ε.| GE Healthcare|Pfizer| PHILIPS ΕΛΛΑΣ | SIEMENS HEALTHCARE
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

INVENTICS A.E. / Medevents
Λεωφόρος Μεσογείων 2 - 4
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β
11527, ΑΘΗΗΝΑ
Τ. 211 8002770
F. 2310 801 454
E. info@medevents.gr, 
W. www.medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: MHTE 09.33.Ε.60.00.00746.00

News

Καιρός

Now