3η Διημερίδα Καρδιο-Ογκολογίας / Καρδιακής Ανεπάρκειας

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

 ΚΑΤΟΨΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ11-12/05/2018


ΤΟΠΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣΑίγλη Ζαππείου, Αθήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Στη Διημερίδα χορηγούνται 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode.Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Διημερίδας και τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INVENTICS AE – Medevents.gr
Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β (5ος όροφος)
Τ.Κ: 11527 - Αθήνα
Τ.: 211 800 2770 |F.: 2310 801.454 | email: info@medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ.Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 0933Ε60000074600


 

News

Καιρός

Now