15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης που διοργανώνει η Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος στην Κέρκυρα και που θα διεξαχθεί στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 στην Ιόνιο Ακαδημία.

Για εμάς, που αποτελούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελεί ιδιαίτερη ευθύνη η διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου. Προσδοκούμε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα που άπτονται της αθηροσκλήρωσης και κατ’ επέκταση έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους Επαγγελματίες Υγείας που διαχειρίζονται ασθενείς με αυτή τη νόσο.

Σκοπός της Εταιρείας μας είναι να εμπλέξει όσο το δυνατόν πιο πολλές Ειδικότητες στα Συνέδριά μας και κατά συνέπεια εκτός των Καρδιολόγων, Παθολόγων και Διαβητολόγων έχουμε οργανώσει με επιμέλεια, Στρογγυλά Τραπέζια με συμμετοχή και άλλων Ειδικών όπως Γενικών Ιατρών, Διαιτολόγων και Αγγειοχειρουργών. Επιπρόσθετα, οργανώσαμε διαλέξεις επαγγελματιών με αντικείμενα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις μέρες μας, όπως τα οικονομικά της Υγείας και η ανοιχτή Επιστήμη. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να δώσουμε βήμα σε νέους συναδέλφους που δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν παρουσία σε άλλα Συνέδρια, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουμε τον «επιστημονικό» τους αποκλεισμό.

Με μεγάλη χαρά λοιπόν και ανυπομονησία σας προσκαλούμε να παρακολουθήσουμε μαζί τις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Με εκτίμηση,

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ
Πρόεδρος ΔΣ Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος

Δ.Σ.

Πρόεδρος
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Ευθυμιάδης

Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σκούτας

Ταμίας
Χρήστος Κάρκος

Τακτικά Μέλη
Γεώργιος Γιαννακούλας, Μιχαήλ Δούμας, Δημήτριος Ζιούτας

Αναπλ. Μέλη
Γεώργιος Κούρτογλου, Κωνσταντίνος Μπαλτούμας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους.

SANOFI AVENTIS
VELKA
SERVIER HELLAS
RAFARM S.A.
PFIZER | UPJOHN
ELPEN Α.Ε.
MENARINI HELLAS Α.Ε.
PFIZER HELLAS Α.Ε.
MSD
WINMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
UNI - PHARMA
NOVARTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 
INNOVIS
MERCK Α.Ε. HELLAS
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
GALENICA
ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
GENESIS PHARMA SA
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στο Συνέδριο χορηγούνται 20 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη του Συνεδρίου.
Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

News

Καιρός

Now