Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Εργαστηριακής Ιατρικής

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά τα Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής και του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN σας καλωσορίζουν στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη, στις 5-6 Οκτωβρίου 2019.

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής είναι η επιστημονική εταιρεία που εκπροσωπεί την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, καλύπτει όλο το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας και απευθύνεται σε όλους τους Βιοπαθολόγους , Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς ΕΣΥ και Ελευθεροεπαγγελματίες, με στόχο την ορθή και σύγχρονη συνεχιζόμενη εκπαίδευση καθώς και την εκπαίδευση των ειδικευομένων Βιοπαθολόγων ,σε όλο το φάσμα της ειδικότητας.

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN έχει μια συνεχή παρουσία στα εκπαιδευτικά επιστημονικά δρώμενα προσφέροντας στα μέλη του ποικιλία επιστημονικών Ημερίδων και Συναντήσεων . Κύριος στόχος του είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του ώστε να μπορούν να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλού και ποιοτικού επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των ασθενών σαν υπεύθυνοι φορείς ΠΦΥ.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από τις τέσσερις βασικές ενότητες που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, διαλέξεις και δορυφορικά συμπόσια που αναφέρονται στις σύγχρονες διαγνωστικές Τεχνικές.

Στόχος μας είναι το Συνέδριο να λειτουργήσει ως πεδίο διαδραστικής επικοινωνίας για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ επιστημόνων από όλους τους χώρους της υγείας.
Η συνεχής εκπαίδευση , η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, αλλά και η κοινοποίηση μελετών και ερευνών, θα προσθέσουν περισσότερα «όπλα στην φαρέτρα» όλων μας, αναδεικνύοντας και εδραιώνοντας την ειδικότητά μας ως τον βασικό πυλώνα της παροχής ασφαλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Ευελπιστούμε το Συνέδριο να αποτελέσει ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός και είμαστε βέβαιοι ότι η ενεργή συμμετοχή όλων σας θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτό.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς.
  
Για την οργανωτική επιτροπή

Η πρόεδρος

Χρυσούλα Νικολάου
Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας – Ανοσολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Δ.Σ. - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Χ. Νικολάου

Δ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Χ. Νικολάου
Aντιπρόεδρος: Θ. Θεοδωρίδης
Γεν. Γραμματέας: Π. Παρασκευοπούλου
Ειδ. Γραμματέας: Λ.Ζέρβα
Ταμίας: Γ. Αντωνάκος
Μέλη: Σ.Χατζηπαναγιώτου
Λ .Αναγνώστου
Ε. Τρίκκα
Μ. Γκίκα

Δ.Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ MEDISYN

Πρόεδρος: Π. Μακρίδης
Aντιπρόεδρος: Μ. Παπακωνσταντίνου
Γεν. Γραμματέας: Μ. Καλαμάρη
Ταμίας: Α. Δερβίδου
Μέλη: Β. Λουλέλης
Α. Σπυροπούλου
Σ. Τσάλας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ABBOTT | BIOANALYTICA | BIOPREPARE | BIOSNA A.E | INFOMED COMPUTER SERVICES | MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ| PECTUS MEDICAL | Q-PLAN A.E. | QUATTROLAB A.E. | ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E | SARSTEDT M.Ε.Π.Ε. | SIEMENS Healthcare ABEE | Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη | ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.| ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. | ΒΕΓΑ ΜΕΠΕ | ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε | ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. | Οινοποιία Παρπαρούση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στο Συνέδριο χορηγούνται 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη του Συνεδρίου. 
Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
05-06 Οκτωβρίου 2019

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138)

PCO
INVENTICS Α.Ε. - Medevents.gr
T. +30 2310 474.400
E. info@medevents.gr
ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000074600

News

Καιρός

Now