Διεθνές Συνέδριο για το Έγκλημα της Γενοκτονίας

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / ABOUT OUR CONFERENCE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το έτος 2019 ορίστηκε ως θλιβερή επέτειος της εκατονταετίας της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο μυαλό όλων όσων οδηγηθήκαμε στην απόφαση καθιέρωσης αυτής της συμβολικής χρονιάς, του έτους ορόσημου, ήταν και εξακολουθεί να είναι η εμπέδωση στις συνειδήσεις όλων πως το έγκλημα της Γενοκτονίας δεν αφορά μόνο τα θύματα και τους απογόνους τους αλλά, ως έγκλη-μα κατά της ανθρωπότητας, το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου και πως υπό το πρίσμα αυτό τα εγκλήματα της Γενοκτονίας, οπουδήποτε, οποτεδήποτε και εναντίον οποιουδήποτε και αν τελούνται, αποτελούν ένα ενιαίο έγκλημα που στρέφεται κατά της ίδιας της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία μας διοργανώνει το «Διεθνές Συνέδριο για το Έγκλημα της Γενοκτονίας».

Στόχος μας είναι η αποτύπωση της πολυδιάστατης σημασίας του εγκλήματος της γενοκτονίας και η ανάδειξη της ανάγκης πρόληψης και αποτροπής αυτού. Ως απόγονοι αυτών που επέζησαν της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε στον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των θυμάτων των εγκλημάτων κατά της ανθρω-πότητας.

ABOUT OUR CONFERENCE

The current year, 2019, has been designated as the 100th anniversary of the Genocide of the Greeks of Pontus. In the minds of all those who have been involved in this decision’s establishment, was and still is, with strong conviction, that the crime of genocide, as a crime against humanity, should not just refer to the victims and their descendants, but it should concern the civilised world in its entirety. Each instance of genocide, wherever, whenever and against whomsoever committed, consists a single crime towards mankind’s existence. In this context, the Pan-Pontian Federation of Greece organises the “International Conference on the Crime of Genocide”.

Our goal is to address and engage with the multiple dimensions of the crime of genocide, and to highlight the need to prevent and avoid respective cases in the future. As descendants of those who survived the Genocide of Greeks of Pontus, we must take a decisive lead in international efforts for the protection of human rights and dignity of the victims of crimes against humanity.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / CONFERENCE TOPICS

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η θεματολογία του «Διεθνούς Συνεδρίου για το Έγκλημα της Γενοκτονίας» διαρθρώνεται σε δύο ενότητες. Στόχος της πρώτης είναι η αποτύπωση της πολυδιάστατης σημασίας του εγκλήματος της γενοκτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, κατά την τελευταία περίοδο ύπαρξης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πέραν της ιστορικής τεκμηρίωσης, θα εξεταστούν οι νομικές προ-εκτάσεις του εγκλήματος, καθώς και οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του στην περιοχή, όπου συναντώνται ο δυτικός και ο ισλαμικός κόσμος. Στη στοχοθεσία της πρώτης θεματικής εντάσσεται η υπογράμμιση της σημασίας της διεθνούς αναγνώρισης των γενοκτονιών που συντελέσθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία προκειμένου να δομηθεί ένα περιβάλλον ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά σε περιπτώσεις σύγχρονων γενοκτονιών, οι οποίες πραγματο-ποιήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στόχος μας είναι η συγκριτική προσέγγιση και η εννοιολογική αντίληψη του εγκλήματος της γενοκτονίας, το οποίο ακόμα κατατρύχει την ανθρωπότητα και η ανάδειξη της ανάγκης πρόληψης και αποτροπής αυτού.

CONFERENCE TOPICS
The “International Conference on the Crime of Genocide” is structured in two thematic areas. The objective of the first area is to address and engage with the multiple dimensions of the crime of genocide in the Eastern Mediterranean and the Black sea at the end of Ottoman Empire’s existence. Apart from the historical documentation, the legal aspects of the crime will be examined, as well as its contemporary sociopolitical and cultural implications for our volatile region, where the Western and the Islamic worlds meet. In this very context, it is crucial to highlight the importance of the international recognition of the genocides committed by the Ottoman Empire which will, eventually, lead to a peaceful coexistence and collaboration in the Eastern Mediterranean.

The second thematic area shall focus on other well-known cases of genocide from different parts of the world, thus providing a comparative approach and a contextualized understanding of a crime that is still haunting humanity.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ / EXPLANATION OF THE COMMEMORATIVE LOGO

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ
Ως λογότυπο των τιμητικών εκδηλώσεων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος για το επετειακό έτος 2019 έχει επιλεγεί το αρχικό γράμμα της αγγλικής λέξης Genocide, το γράμμα G.Έμπνευση για τη δημιουργία του λογοτύπου αποτέλεσε η φωτογραφία του 1922, στην οποία εικονίζεται κοντά στο Χαρπούτ η πορεία 5000 ορφανών, τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν στη Συρία και την Ελλάδα. Παρότι η εθνικότητα των παιδιών της φωτογραφίας δεν είναι βέβαιη, το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για θύματα της Γενοκτονίας των Χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την ίδια πορεία προς το Χαρπούτ και από εκεί στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής ακολούθησαν χιλιάδες Ποντίων Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας. Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε το 1930 (J. L. Barton, Story of Near East Relief, New York, 1930, 152).

Ανάλυση λογοτύπου

Το ημικύκλιο του γράμματος G μορφοποιείται από ανθρώπινες φιγούρες, οι οποίες συναποτελούν μία πορεία. Σε αυτή συμβολίζονται οι πορείες των εκτοπισμένων Ελλήνων του Πόντου, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή του μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και συνυποδηλώνονται όλα τα δεινά, τα οποία υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας.

Ταυτόχρονα, η πορεία συμβολίζει την ιστορική διαδρομή των Ελλήνων του Πόντου στο χρόνο, οι οποίοι έρχονται από μακριά, όχι μόνον χωρικά, αλλά και χρονικά. Διέβησαν μια ιστορική διαδρομή 2000 και πλέον χρόνων ζώντας στον Πόντο, συνθέτοντας τον μνημειώδη πολιτισμό του.

Στην απόληξη της πορείας προβάλει μέσα από τις ανθρώπινες φιγούρες ένα φυτό. Πρόκειται για ένα δεματάκι Αμάραντα. Το Αμάραντο, έχει την ιδιότητα, αφού κοπεί να διατηρεί για πολλά χρόνια το έντονο κίτρινο χρώμα και το άρωμά του. Συμβολίζει σε αυτό το νοηματικό πλαίσιο, την επιβίωση και την αναγέννηση των Ποντίων. Η ιδιότητα του φυτού να μην μαραίνεται ταυτίζεται με τη δυναμική του Ποντιακού Ελληνισμού, ο οποίος, παρότι υπέστη γενοκτονία και αποκόπηκε από την πατρώα γη, κατόρθωσε να επιβιώσει διατηρώντας την ιστορική του μνήμη και τον πολιτισμό του. Στα Αμάραντα υποδηλώνεται επίσης, η βαθιά ριζωμένη πεποίθηση πως ο Ποντιακός Ελληνισμός θα συνεχίσει να μεγαλουργεί. Το αίσθημα αισιοδοξίας, το οποίο αντανακλάται στο αμάραντο λουλούδι υπερκεράζει κάθε σκοτεινή πτυχή της Γενοκτονίας.

Τα Αμάραντα, ονομάζονται επίσης Παναΐας δάκρυα. Υπό αυτή την ονομασία συμβολίζουν τον πόνο των Ελλήνων για τη χαμένη τους πατρίδα, τον Πόντο.Το θετικό αίσθημα της αισιοδοξίας νικά τη Γενοκτονία στο σύνολό της. Τελευταίο στάδιο του ειδεχθούς αυτού εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας είναι η λήθη. Οι Έλληνες του Πόντου ωστόσο, όχι μόνον επέζησαν της Γενοκτονίας και νίκησαν τη λήθη αλλά αισιοδοξούν, βασιζόμενοι στη βεβαιότητα πως?Η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο

Επιμέρους Σύμβολα
Το τμήμα ιωνικού κίονα αποτελεί αναφορά στην αρχαία περίοδο της ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου.

Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντος επιλέχθηκε ως αναφορά στην πνευματική καλλιέργεια και το επίπεδο της εκπαίδευσης των Ελλήνων του Πόντου.

Η λύρα, το πλέον αναγνωρίσιμο μουσικό όργανο του Πόντου,αποτελεί αναφορά στην πλούσια και μνημειώδη ποντιακή μουσική παράδοση και παραπέμπει εμμέσως στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά των Ποντίων Ελλήνων.

Η Παναγία Σουμελά, το μεγαλύτερο Σταυροπηγιακό Μοναστήρι του Πόντου και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα του και ο σταυρός, τον οποίο κρατά ευλαβικά μία γυναικεία μορφή, χρησιμοποιούνται εδώ ως αναφορές στη βαθιά θρησκευτική πίστη των Ελλήνων η οποία υπήρξε ένας από τους λόγους, για τους οποίους γενοκτονήθηκαν.

Ο αετός αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σύμβολα των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο εμφανίσθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. στα νομίσματα της Σινώπης, απαντά τη Βυζαντινή εποχή ως έμβλημα της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών και χρησιμοποιείται ευρέως έως σήμερα.

Ο συνδυασμός διαφορετικών εικόνων και συμβόλων στον πολυεπίπεδο επετειακό λογότυπο επιφέρει υποδηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται στη μακρά και λαμπρή ιστορική πορεία των Ελλήνων στον Πόντο, στη δραματική περίοδο της Γενοκτονίας, στην αποτυχία του στόχου εξόντωσης των χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πρωτίστως στο αισιόδοξο μήνυμα της επιβίωσης.

EXPLANATION OF THE COMMEMORATIVE LOGO

The Pan-Pontian Federation of Greece created this logo in memory for the 100-year commemora-tion of the Greek Genocide led by Mustafa Kemal who arrived in Amisus on May 19, 1919 committing horrifying atrocities against the Greeks. The original letter of the English word Genocide, the letter G.

The inspiration of the logo came from the photograph depicting the route of 5,000 orphans near Harpout in 1922. Although the ethnic background of the children photographed is unknown, they were victims of Genocide, Christians of the Ottoman Empire. Thousands of Pontian Greeks during the Genocide were forced on the same route to Harpout. The photo was published in 1930 (J. L. Barton, Story of Near East Relief, New York, 1930, 152).

Logo analysis
The semicircle of the letter G is an arrangement of human figures that form aroute. This symbolizes the “death marches” of displaced Greeks of Pontos,who suffered greatly and/or lost their life. Additionally, the route and selectedimages within it symbolize the historical path of the Pontian Greeks, who comefrom afar with their distinct and remarkable culture dating back thousands ofyears to the coast of the Black Sea.

Through the human figures and at the end of the symbolic route, a bundle of Amarantha appears. Also known as Helichrysum Stoechas, these flowers retain their intense yellow color and their stur-dy shape for many years. The hardy characteristics of this plant are also symbolic of the Pontian Greeks: the thriving flower signifies the survival and the regeneration of Pontian Greeks; the re-silience of this flower symbolizes the survival of Pontian Hellenism through preservation of their history and culture, despite being cut off and taken from their land; and the Amarantha also suggests the deeply rooted belief that Pontian Hellenism will continue being magnificent with the confidence of overcoming every darkness of the Genocide.

Amarantha is also known as Panaya’s tears, Virgin Mary’s tears, which is symbolic to the pain felt by Pontian Greeks for their lost homeland, Pontos.

The feeling of hopefulness symbolizes the passion of the survivors of Genocide, who struggle against forgetfulness, the final stage of this hideous crime against Humanity. The Pontain Greeks not only survived the Genocide and defeated forgetfulness, they also insisted, adjusted, and strug-gled based on the certainty that:
Romania, even though it is gone, will again flourish and bring another.

Sub-Symbols:

The Ionic column section refers to the ancient period of the history of the Greeks of Pontos.

The Trebizond School, also called the Lighthouse of theEast, was chosen as a reference to spiritual cultivationand to the level of education of the Greeks of Pontos.

The lyra, the most recognizable musical instrument ofPontos, refers to the rich and monumental Pontian musical tradition, and it indirectly refers to the intangible artistic legacy of the Pontian Greeks.

Panagia Soumela,
the largest Monastery in Pontos and one of the most recognizable symbols, the cross, are both religious figures used here to reference the deep faith of the Greeks, which was one of the reasons they were targeted.

The eagle is one of the symbols of the Pontian Greeks that appeared in the 5th century BC. in coins of Sinope during the Byzantine era as an emblem of the Komninoi Empire and is widely used today.

The combination these various symbols within the multi-layered commemorative logo contain messages which reference the long and brilliant historical progression of Pontian Greeks, the histrionic period of the Genocide, the failure of the perpetrator’s aim to completely exterminate the Christian peoples of the Ottoman Empire, and, above all, the hopeful message of survival. Optimism and conviction drive us towards International Recognition of Genocide and the prevention of repeating the heinous crime of Genocide in the future.

News

Καιρός

Now