Ημερίδα Οφθαλμικής Ογκολογίας

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στην Ημερίδα χορηγούνται 6 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Ημερίδας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω Εταιρίες για τη συμμετοχή τους:

ALCON
AMVIS
BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
EYEART
HERMES MEDICINE
INNOVIS
NOVARTIS
RAYMED
THEA PHARMA HELLAS
ZWITTER PHARMACEUTICALS
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε. – ΣΑΛΤΙΕΛ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

INVENTICS AE - Medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 0933Ε60000074600
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τ: 2310 474.400 - E: info@medevents.gr

News

Καιρός

Now