27/05/2021 - 30/05/2021

Ξενοδοχείο The MET

Θεσσαλονίκη

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας.
Εγγραφή στο event

Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται οικειοθελώς από τους εγγεγραμμένους στα συνέδρια/εκδηλώσεις INVENTICS-MEDEVENTS συλλέγονται, καταχωρούνται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθεισών υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR - ΕΕ 2016/679). Η INVENTICS A.E. δεν μεταβιβάζει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή επεξεργασία (update) των προσωπικών του στοιχείων με μήνυμα στο info@medevents.gr.


H εταιρία Inventics S.A. χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της.