01/03/2019 - 02/03/2019

Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Το event έχει ολοκληρωθεί