07/02/2020 - 07/02/2023

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας.
Εγγραφή στο event

 Do not miss to fill in the appropriate boxes under the title/ as follows:

"Profession", "Property", "Affiliation", "City"

so that you can benefit for all future events that are relevant to your scientific interests


 

By registering, you accept that your personal details (Name/email)
will be used for sending you all the latest updates of the upcoming Scientific Events.

As of 25thMay, the General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force, changing the way in which we can communicate with our clients and contacts, including existing email newsletter subscribers. You are currently on the subscription list for our newsletter because you have been registered in one of the congresses/events of "CONFERRE SA". Our newsletters include news and occasional information on events, services and latest updates in the field of Health Science. 

 


H εταιρία Conferre χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της.