20/11/2020 - 22/11/2020

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας.
Εγγραφή στο event

Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκδηλώσεων της Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας. 

Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται οικειοθελώς από τους εγγεγραμμένους στα συνέδρια/εκδηλώσεις INVENTICS-MEDEVENTS συλλέγονται, καταχωρούνται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθεισών υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR - ΕΕ 2016/679). Η INVENTICS A.E. δεν μεταβιβάζει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή επεξεργασία (update) των προσωπικών του στοιχείων με μήνυμα στο info@medevents.gr.


H εταιρία Inventics S.A. χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της.