05/03/2020 - 07/03/2020

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη

Το event έχει ολοκληρωθεί