26/01/2019

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη

Το event έχει ολοκληρωθεί